Etüt Dersleri

Okulda zor gelen 2 ders seç Haftada 1 gün 2 saat ekstra çalışalım!

Etüt saatlerimizde ilk ve orta öğretim dersleri ile ilgili ödevlerin yapılması,

Proje çalışmalarına destek ve

Başarısızlık nedenlerinin tespit edilmesi önceliklerimizdir.